St John Cantius interiors
©David Joel: www.davidjoel.com
2/8/08
773-296-0730 david@davidjoel.com

(click on thumbnail to open larger individual image)

NOTE- PHOTOS ARE MEDIUM RESOLUTION - REFERENCE QUALITY ONLY

_RCS1898 _RCS1901 _RCS2023
_RCS1898.jpg _RCS1901.jpg _RCS2023.jpg
_RCS2100 _RCS2211 _RCS2308
_RCS2100.jpg _RCS2211.jpg _RCS2308.jpg
_RCS2334 _RCS2342 _RCS2356
_RCS2334.jpg _RCS2342.jpg _RCS2356.jpg
_RCS2378    
_RCS2378.jpg